Over ons


Oorsprong (Fase 1)
De oorsprong van het toneel in MUnstergeleen ligt in de late twintiger jaren. Een tijd van hard werken, veel armoede en weinig vrije tijd. Toneel is een van de uitingen van cultuur, een weergave van de wijze waarop men leeft. Inherent aan de sociaal-maatschappelijke toestand speelde de toneelgroep Na arbeid Ontspanning”, zoals de club toen heette, dan ook hoofdzakelijk volk-dramatische stukken met succes. De toneelvereniging genoot ook buiten de gemeente een goede bekendheid en was op concoursen een niet te onderschatten concurrent, gezien de vele aanvragen om op te treden en de prestaties op wedstrijden. Om enkele te noemen:

- april ‘48 de eerste prijs met lof te Hoensbroek tussen 17 deelnemende verenigingen.
- januari ‘49 de eerste prijs met lof te Vlodrop tussen 16 deelnemers


Vernieuwing (Fase 2)
In het begin van de vijftiger jaren ligt de aanzet voor een geheel nieuwe tijd. Een tijd van wederopbouw, opnieuw beginnen. Onze blik op de sociaal-maatschappelijke structuur werd verruimd. Er moest weliswaar nog hard gewerkt worden maar het doel kreeg een zonnige kant. Onder invloed van deze tijd komen er dan ook in de toneelvereniging diverse veranderingen tot stand.Allereerst werd er een nieuwe naam gekozen: “Toneelvereniging St. Pancratius”. het doel werd veranderd, er werd meer gestreefd om de club meer betekenis te geven voor de gemeenschap. Van het repertoire, tot dan dramatisch werk, werd afgestapt en blijspelen kwamen hiervoor in de plaats. De publieke belangstelling in deze periode varieert van redelijk tot zeer matig. Een van de oorzaken hiervan was de door de oorlog opgelopen materiële achterstand bij de bevolking. Iedereen was bezig weer vooruit te komen, de mogelijkheden waren er en cultureel vermaak had hierbij geen primaire plaats.


Ombuiging (Fase 3)
We zitten inmiddels in de jaren zeventig. Jaren van vervreemding. Veranderingen ins ons leefpatroon zijn snel en ingrijpend. Het proces Medea, weliswaar een zwaar Grieks drama, waarin verschillende leden van de toneelvereniging in meespeelden, gaf aan de huidige samenstelling een  flinke impuls om er de schouders weer onder te zetten. Met het spook van onderbezette zalen voor ogen werd er naar een vorm gezocht die concurrenten als televisie het hoofd konden bieden. Gelijktijdig ontstaat er een hang naar het oude, het mooie van vroeger (nostalgie). In de vereniging groeit ook het begrip voor “Onze eigen taal mag nooit verloren gaan”. De keuze viel dan ook op “Volkstoneel in Limburgs Dialect”. Motivatie was, we leven in deze tijd, deus ook toneelspelen van deze tijd. Als graadmeter voor het succes ging de speelgroep een grafiek, opgebouwd uit lachsalvo’s van iedere uitvoering, hanteren. Hieraan werd de bezettingsgraad van de zaal. Ook het decor werd niet meer langer als sluitpost beschouwd, doch op een bijna professionele wijze ontworpen en opgebouwd, terwijl de belichting en het geluid door vakmensen werd verzorgd. Na de premiere van het eerste stuk “Munstersjpas”, een zeer hoogstaand theaterwerk. Het aantal uitvoeringen per toneelstuk is in de loop van deze vijf jaar gegroeid naa vier per seizoen. De speelgroep gaat, vertrouwend in deze tendens, door naar 1988, de volgende mijlpaal.


Van jaren 90 tot heden (Fase 4)
Vanaf ‘90 tot 2000 was er een groot succes voor de toneelvereniging. Er werd in de loop der tijd ook een jongerengroep opgericht en uiteindelijk ook een genoodzaakte ledenstop omdat de vereniging barstensvol zat. In 2002 speelden we het jubileumstuk “Gedoons in ‘t dörp”. Deze werd in een unieke setting gevormd. Niet op het toneel maar midden in de zaal met publiek eromheen. Na het succes van dit jubileum hadden we nog een aantal succesvolle jaren, weliswaar met wat leegloop van leden, interesses die bij de jeugd veranderden naar studie en werk. In 2009 werd besloten om de jeugdgroep door te weinig leden op te heffen en door te gaan met de maandagavond repetities en in juni uitvoeringen. In de loop der jaren liep het ledenaantal fors terug door veroudering en weinig verjonging in de toneelvereniging. In 2017 liep de vereniging in een dieptepunt door de huidige penningmeester die wegliep met de kas en de vereniging met grote problemen kampte. Er werden nog uitvoeringen gedaan met kleine bezetting. In de tijden van Corona heeft de toneelvereniging weer een doorstart gemaakt en begon met spelen met sketches. De dynamiek werd veranderd en er kwam meer jonge aanwas bij. In 2022 is er vernieuwing geweest. Een nieuw logo, een nieuw format aan spelen en een fris bestuur. We zitten nu anno 2023 en we hebben nog een paar jaar tot ons 100 jarig bestaan!! We zijn weer terug van weggeweest en gaan met frisse moed er weer tegenaan!


Instagram